Монетарница: Цезарея Августа
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 54 резултата

objects: 3
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVST TRIB POTEST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI EMERITA: Circular city wall with EMERITA inscribed above gateway

objects: 2
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
дупондий
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVST TRIB POTEST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Circular city wall with EMERITA inscribed above gateway

object: 1
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVG TRIB POTEST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG: Legend in two lines

object: 1
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVG TR POTEST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines

object: 1
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVG TRIB POT: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines

objects: 7
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVG TRIB POTEST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines

objects: 8
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVG TRIB POTEST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines

objects: 4
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVG TRIBVN POTES: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVG TRIBVN POTEST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines

object: 1
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVG TRIBVNI POTES: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVG TRIBVNIC POTEST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines

objects: 6
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGV TRIB POTEST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines

objects: 2
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGV TRIBVN POTES: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines

objects: 6
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVS TRIBVN POTES: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines

objects: 3
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVST TRIB POTEST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines

object: 1
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVST TRIBVN POTEST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines

objects: 4
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVST TRIBVNI POTEST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines

object: 1
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
Head of Augustus, bare, left
Реверс
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines between laurel branches
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
Head of Augustus, bare, left
Реверс
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines between laurel branches
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Реверс
IOV TON: Hexastyle Temple
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 54 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране