Νομισματοκοπείο: Τρήουηροι
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 2441 έως 2445 από συνολικά 2445
Χρονολόγηση
430 - 455
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VRTVS RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, seated left on curule chair, holding Victory on globe in right hand and long cross in left hand; star in left field
Χρονολόγηση
430 - 455
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VRTVS RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, seated left on curule chair, holding Victory on globe in right hand and long cross in left hand; star in left field
Χρονολόγηση
430 - 455
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, enthroned facing front, head left, holding globe in right hand and long sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
440 - 455
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VRTVS RO-MANORVM: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, head right, holding standard in right hand and resting left hand on shield; sometimes star in right field
Χρονολόγηση
440 - 455
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VRTVS RO-MANORVM: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, head right, holding standard in right hand and resting left hand on shield; sometimes star in right field
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 2441 έως 2445 από συνολικά 2445

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος