Νομισματοκοπείο: Σίσακ
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1741 έως 1754 από συνολικά 1754

objects: 2
Χρονολόγηση
383 - 384
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory seated right, writing ☧ on shield resting on small column

objects: 2
Χρονολόγηση
383 - 384
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory seated right, writing ☧ on shield resting on small column

objects: 6
Χρονολόγηση
383 - 384
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V within wreath

objects: 4
Χρονολόγηση
383 - 384
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
383 - 384
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath

objects: 4
Χρονολόγηση
384 - 387
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor advancing right, dragging captive with right hand and holding labarum in left

objects: 11
Χρονολόγηση
384 - 387
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor advancing right, dragging captive with right hand and holding labarum in left

objects: 9
Χρονολόγηση
384 - 387
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor advancing right, dragging captive with right hand and holding labarum in left

objects: 22
Χρονολόγηση
384 - 387
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 16
Χρονολόγηση
384 - 387
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 7
Χρονολόγηση
384 - 387
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 2
Χρονολόγηση
384 - 387
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Honorius, draped, cuirassed, standing right, head left, touching head of kneeling captive with right hand and extending left hand over a suppliant
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Honorius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding spear in right hand and resting left hand on shield
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1741 έως 1754 από συνολικά 1754

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος