Νομισματοκοπείο: Ραβέννα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 201 έως 214 από συνολικά 214
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP F AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N (rev.Z)ENO - PERP F AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP F AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP F AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP F AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP F AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Figure, turreted, standing left, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left hand; right foot on prow
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP F AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Figure, turreted, standing left, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left hand; right foot on prow
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PER F AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Figure, turreted, standing left, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left hand; right foot on prow
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP F AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Eagle, spreading wings, standing right on branch, head left

object: 1
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N (rev.Z)ENO - PERP F AV: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Eagle, spreading wings, standing left on branch, head right
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N (rev.Z)ENO - PERP F AVG: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
476 - 491
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N ZENO - PERP F AVG (?): Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 201 έως 214 από συνολικά 214

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος