Νομισματοκοπείο: Ραβέννα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 214
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCITVS: Honorius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding spear in right hand and resting left hand on shield
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VRBS - ROMA: Roma, helmeted, draped, enthroned left, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VRBS - ROMA: Roma, helmeted, draped, enthroned left, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand, cuirass to her left
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, enthroned facing front, holding globe in right hand and inverted spear in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Honorius, draped, cuirassed, standing right, leaning slightly backwards, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive with left foot

object: 1
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Theodosius II, draped, cuirassed, standing right, leaning slightly backwards, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive with left foot

objects: 2
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Honorius, draped, cuirassed, standing right, relaxed, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive whose knees are bent with left foot
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Theodosius II, draped, cuirassed, standing right, relaxed, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive whose knees are bent with left foot
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Honorius, draped, cuirassed, standing right, relaxed, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive whose knees are flat with left foot
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Theodosius II, draped, cuirassed, standing right, relaxed, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive whose knees are flat with left foot

objects: 3
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Constantius III, draped, cuirassed, standing right, relaxed, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive whose knees are flat with left foot
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Honorius, draped, cuirassed, standing right, active, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive whose knees are flat with left foot

object: 1
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Theodosius II, draped, cuirassed, standing right, active, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive whose knees are flat with left foot

objects: 6
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Honorius, draped, cuirassed, standing right, active, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive whose knees are bent with left foot

objects: 3
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Theodosius II, draped, cuirassed, standing right, active, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive whose knees are bent with left foot

object: 1
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, wearing consular robes, facing front, holding mappa in right hand and eagle-tipped sceptre in left hand
Οπισθότυπος
VOT XXX - MVLT XXXX: Honorius, nimbate, wearing consular robes, enthroned facing front, holding mappa in right hand and eagle-tipped sceptre in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed with plain jewel, draped, cuirassed, facing front, holding spear facing front in right hand and shield with Chi-Rho on left arm
Οπισθότυπος
Roma and Constantinopolis (?), both helmeted, draped, seated left and right on cuirasses respectively, heads front, supporting a shield inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; palm between them

objects: 4
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed with plain jewel, draped, cuirassed, facing front, holding spear facing front in right hand and shield with Chi-Rho on left arm
Οπισθότυπος
Roma and Constantinopolis (?), both helmeted, draped, seated left and right on cuirasses respectively, heads front, supporting a shield inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX; palm between them

objects: 3
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed ☧, to which she points

object: 1
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Ραβέννα
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/X/MVLT/XX, to which she points; facing her, a small winged genius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 214

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος