Φίλτρα

Νομισματοκοπείο: Αβέβαιη αξία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 1156

objects: 21; «θησαυροί»: 16
Χρονολόγηση
29 B.C. - 27 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Triumphal arch surmounted by quadriga in which Octavian stands

objects: 5
Χρονολόγηση
29 B.C. - 27 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Victory, draped, standing front on globe, head left, holding wreath in right hand and vexillum over left shoulder

objects: 14; «θησαυροί»: 6
Χρονολόγηση
29 B.C. - 27 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Terminal figure of Octavian, placed on thunderbolt

objects: 2
Χρονολόγηση
29 B.C. - 27 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Octavian, bare, left
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Terminal figure of Octavian, placed on thunderbolt

objects: 9; «θησαυροί»: 6
Χρονολόγηση
29 B.C. - 27 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, right; behind, winged thunderbolt
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Octavian, togate, seated left, on curule chair, holding Victoriola in right hand

objects: 24; «θησαυροί»: 17
Χρονολόγηση
29 B.C. - 27 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Apollo, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Rostral column with prows of ships; on top, statue of Octavian

objects: 20; «θησαυροί»: 13
Χρονολόγηση
29 B.C. - 27 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Apollo, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Octavian, veiled and draped, driving a yoke of oxen right, whip in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
29 B.C. - 27 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Bust of Diana, draped, right, with quiver
Οπισθότυπος
IMP CAESAR: Legend in architrave of temple; inside, military trophy on naval base; triskelis in pediment

objects: 18; «θησαυροί»: 7
Χρονολόγηση
29 B.C. - 27 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP: Head of Mars, in crested helmet, right
Οπισθότυπος
CAESAR: Circular shield depicting eight-rayed star, lying on spear and sword

objects: 10; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
28 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR COS VI: Head of Octavian, bare, right; behind, lituus
Οπισθότυπος
AEGVPTO CAPTA: Crocodile standing, right

objects: 2
Χρονολόγηση
28 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR COS VI: Head of Octavian, bare, left; behind, lituus
Οπισθότυπος
AEGVPTO CAPTA: Crocodile standing, right

objects: 54; «θησαυροί»: 6
Χρονολόγηση
29 B.C. - 26 B.C.
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR IMP VII: Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
ASIA RECEPTA: Victory, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left, on cista mystica between two snakes

objects: 6
Χρονολόγηση
27 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR COS VII CIVIBVS SERVATEIS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS S C: Eagle, wings spread, standing front, head left, on oak-wreath; two laurel branches behind
Χρονολόγηση
27 B.C. - A.D. 14
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Sphinx seated, right
Χρονολόγηση
27 B.C. - A.D. 14
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Heifer slowly walking, left, head lowered

object: 1
Χρονολόγηση
27 B.C. - A.D. 14
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Heifer slowly walking, right, head lowered

objects: 3
Χρονολόγηση
27 B.C. - A.D. 14
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Heifer slowly walking, left, head lowered

object: 1
Χρονολόγηση
17 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR: Youthful head right, in oak-wreath
Οπισθότυπος
AVGVST: Candelabrum ornamented with rams' heads and surmounted by crescent, within wreath entwined with bucrania and paterae

objects: 10; «θησαυροί»: 3
Χρονολόγηση
17 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR: Youthful head right, in oak-wreath
Οπισθότυπος
AVGVST: Candelabrum ornamented with rams' heads and surmounted by crescent, within wreath entwined with bucrania and paterae

objects: 5; «θησαυροί»: 3
Χρονολόγηση
27 B.C. - A.D. 14
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn right, holding globe; rudder attached below; above cornucopiae
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 1156

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος