Материал: сребро
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 14401 резултата

objects: 22; Монетно съкровище: 1
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
квинар
Монетарница
Емерита
Аверс
AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISI LEG: Victory standing right, placing wreath on trophy with dagger and sword at base

objects: 22
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
квинар
Монетарница
Емерита
Аверс
AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISI LEG: Victory standing right, placing wreath on trophy with dagger and sword at base

objects: 6; Монетно съкровище: 1
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Round shield, spear-head, and curved sword

objects: 6; Монетно съкровище: 3
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Round shield, spear-head, and curved sword

objects: 8
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Round shield, spear-head, and curved sword

objects: 13; Монетно съкровище: 3
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Trophy erected on mound of shields

objects: 12; Монетно съкровище: 1
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Trophy erected on mound of shields

objects: 2; Монетно съкровище: 1
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVSTV: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Trophy erected on mound of shields

objects: 6
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Trophy resting on head of kneeling captive

objects: 12; Монетно съкровище: 2
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Helmet with stag horns between dagger and bipennis

objects: 10
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Helmet with stag horns between dagger and bipennis

objects: 9; Монетно съкровище: 1
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVSTV: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Helmet with stag horns between dagger and bipennis

objects: 16; Монетно съкровище: 2
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR EMERITA: City wall, gateway

objects: 16; Монетно съкровище: 2
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR EMERITA: City wall, gateway

objects: 4; Монетно съкровище: 1
Дата
25 BCE - 23 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVSTV: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR EMERITA: City wall, gateway

objects: 10; Монетно съкровище: 4
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
Head of Augustus, oak-wreathed, right
Реверс
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches

objects: 8; Монетно съкровище: 3
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
Head of Augustus, oak-wreathed, left
Реверс
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
Head of Augustus, bare, left
Реверс
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below shield inscribed CL V

object: 1
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
Head of Augustus, oak-wreathed, left
Реверс
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below shield inscribed CL V

objects: 12; Монетно съкровище: 5
Дата
19 BCE - 18 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
Head of Augustus, oak-wreathed, right
Реверс
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches flanking S P Q R around shield inscribed CL V
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 14401 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране