Материал: злато
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 7221 резултата
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
Head of Augustus, bare, left
Реверс
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines between laurel branches
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
Head of Augustus, bare, left
Реверс
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines between laurel branches
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Реверс
IOV TON: Hexastyle Temple

object: 1
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
MARTIS VLTORIS: Domed Temple with four columns. Inside, Mars, helmeted, standing left, right holding aquila, left standard over left shoulder

object: 1
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
OB CIVIS SERVATOS: Legend in three lines in oak-wreath
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Реверс
OB CIVIS SERVATOS: Legend in three lines in oak-wreath
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
OB CIVIS SERVATOS: Shield, inscribed with S P Q R C LV in two lines, in oak-wreath
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Реверс
OB CIVIS SERVATOS: Shield, inscribed with S P Q R C LV in two lines, in oak-wreath

object: 1
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory flying right with wreath above shield inscribed CL V, column in background
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory flying right with shield to hang on column inscribed, CL V

object: 1
Дата
20 B.C. - 19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
Head of Augustus, laureate, right
Реверс
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches
Дата
20 B.C. - 19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
Head of Augustus, laureate, left
Реверс
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches

objects: 5
Дата
20 B.C. - 19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
Head of Augustus, laureate, right
Реверс
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches flanking S P Q R around shield inscribed CL V
Дата
20 B.C. - 19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
Head of Augustus, laureate, left
Реверс
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches flanking S P Q R around shield inscribed CL V

objects: 3
Дата
20 B.C. - 19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
Head of Augustus, laureate, right
Реверс
FORT RED CAES AVG S P Q R: Legend in three lines inscribed on rectangular altar

object: 1
Дата
20 B.C. - 19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
Head of Augustus, laureate, left
Реверс
FORTVN REDV CAESARI AVG S P Q R: Legend in three lines inscribed on rectangular altar
Дата
19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
IOVIS TONANTIS: Jupiter, standing left, in hexastyle temple, holding thunderbolt in right hand and leaning left on sceptre

objects: 2
Дата
19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing left, head right, holding aquila and standard
Дата
19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory flying right, with wreath above shield inscribed CLV, column in background
Дата
19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory standing front with wings spread, holding shield inscribed CL V
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 7221 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране