Material: Guld
Visa poster 7241 till 7245 från 7245 resultater

object: 1
Datum
AD 435
Valör
Solidus
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
D N PLA VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right; pellet behind bust
Frånsida
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed coiled serpent
Datum
AD 451
Valör
Solidus
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
D N PLA VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORI-A AVGGG Z: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed coiled serpent
Datum
AD 451
Valör
Tremissis
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Cross within a wreath
Datum
AD 452
Valör
Tremissis
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
D N PLA VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Cross within a wreath with wing-like projections
Datum
AD 452
Valör
Tremissis
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
Cross within a wreath with wing-like projections
Visa poster 7241 till 7245 från 7245 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod


cointypematerial_facet:"Guld"osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6IjViNDRlMzgxMjkyMDg0MGIxYTNlMzlkMjk1ZTI5Yzg5In0.1FU6cKAs4-vPMroB_l_0lA