Υλικό: Ορείχαλκος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 401 έως 407 από συνολικά 407
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
VENERI GENETRICI: Venus standing left, holding Victory and resting hand on shield, set on cuirass and helmet, depicting Aeneas advancing right, carrying Anchises and leading Iulus
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, draped, left, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
VIRTVTI AVGVSTI: Hadrian riding right, holding spear and hunting lion running right
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, left
Οπισθότυπος
VIRTVTI AVGVSTI: Hadrian riding right, holding spear and hunting lion running right
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P or HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, right
Οπισθότυπος
VIRTVTI AVGVSTI: Hadrian riding right, holding spear and hunting lion running right
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, laureate, draped, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
Athena-Minerva (?) standing left before table or altar, raising one hand to mouth; at feet, small ship, to right, owl on rocks
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, laureate, left
Οπισθότυπος
Pan seated left on rocks, head facing, resting hand on column; to left, altar; to right, dog and tree
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, traces of drapery on far shoulder, right
Οπισθότυπος
TRIB POT COS II // S C (in exergue): Ceres seated right on snake entwined cista, holding torch and handing corn ears to Aelius, standing left
Παραπομπή
RIC II Hadrian 1064A
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 401 έως 407 από συνολικά 407

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος