Υλικό: Ορείχαλκος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 381 έως 400 από συνολικά 407
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP T AELIVS CAESAR ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, right
Οπισθότυπος
TRIB POT COS DES II // PIETAS (in exergue) // S C (in field): Pietas, veiled, standing right, raising hand and holding incense box; to left, altar

object: 1
Χρονολόγηση
120 - 123
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
P M TR P COS III // S C (in field): Minerva standing left, placing incense on candelabrum to left and holding spear; to right, shield with snake coiled on top
Χρονολόγηση
124 - 127
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III: Head of Sol, right
Παραπομπή
RIC II Hadrian 661
Χρονολόγηση
124 - 127
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, left
Οπισθότυπος
COS III: Salus seated left, holding patera; to left, altar with snake coiled around

object: 1
Χρονολόγηση
124 - 127
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, laureate, traces of drapery on far shoulder, right
Οπισθότυπος
COS III: Hercules standing right, resting on club and holing uprooted tree
Χρονολόγηση
124 - 127
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
// COS III (in exergue): Pile of arms and armor
Χρονολόγηση
124 - 127
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
COS III: Hadrian standing left, holding rudder set on globe and eagle tipped sceptre
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Bust of Hadrian, laureate, draped, left, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
// COS III (in exergue): Salus standing right, resting on shoulder of young Aesculapius, standing facing, holding snake entwined staff; to right, figure on column

object: 1
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Head of Hadrian, radiate, right
Οπισθότυπος
// COS III (in exergue): Salus standing right, resting on shoulder of young Aesculapius, standing facing, holding snake entwined staff; to right, figure on column
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Head of Hadrian, laureate, traces of drapery on far shoulder, right
Οπισθότυπος
IOVI TONANTI: Jupiter standing facing, holding thunderbolt and sceptre; at feet to left, eagle
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Bust of Hadrian, draped, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
// COS III (in exergue): Jupiter seated facing; flanking him, Minerva and Juno, seated facing him
Χρονολόγηση
129 - 130
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Bust of Hadrian, draped, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
FELICITATI / AVG // COS III P P (in exergue): Ship, left, with figurehead

object: 1
Χρονολόγηση
129 - 130
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
// COS III P P (in exergue): Hadrian standing left, raising hand and holding spear; to left, three standards; to right, two standards
Χρονολόγηση
129 - 130
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, left
Οπισθότυπος
// COS III P P (in exergue): Hadrian riding left, spearing boar

object: 1
Χρονολόγηση
129 - 130
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
SPQR / AN F F / HADRIANO / AVG P P within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, draped, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
COS III P P: Hadrian riding right, spearing boar
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, laureate, draped, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI: Jupiter standing facing, holding thunderbolt and sceptre, spreading cloak over miniature figure of Emperor, standing left, had right
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
ROMVLO CONDITORI: Romulus advancing right, holding spear and trophy

objects: 2
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
SICILIA: Charybdis represented as triskeles and Medusa-like face, supported by Scylla; to left, temple on hill; to right, lighthouse (or helmet and standing figure?)
Παραπομπή
RIC II Hadrian 871
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, laureate, draped, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
TEMPORVM // FELICITAS (in exergue): Four seasons as children at play
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 381 έως 400 από συνολικά 407

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος