Υλικό: Ορείχαλκος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 407

objects: 14
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // SC (in exergue): Trajan standing right, Hadrian standing left, both holding globe between them

objects: 4
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // SC (in exergue): Trajan standing right, Hadrian standing left, both holding globe between them

objects: 19
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // CONCORDIA (in exergue) // SC (in exergue or field): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne

objects: 8
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // CONCORDIA (in exergue) // SC (in exergue or field): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne

objects: 4
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER: Bust of Hadrian, laureate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // FORT RED SC (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 536

objects: 2
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRAIAN AVG F TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER: Bust of Hadrian, radiate, cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
DAC PARTHICO P M TR P COS P P // FORT RED (in exergue) // S C (in field): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 537B

objects: 4
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS // CONCORDIA (in exergue) // SC (in exergue or field): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS // CONCORDIA (in exergue) // SC (in exergue or field): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne

objects: 8
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS // FORT RED (in exergue) // SC (in exergue or field): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 5
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS // FORT RED (in exergue) // SC (in exergue or field): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS DES II // CONCORDIA (in exergue) // SC (in exergue or field): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne
Παραπομπή
RIC II Hadrian 542

object: 1
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG: Bust of Hadrian, radiate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS DES II // CONCORDIA (in exergue) // SC (in exergue or field): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne
Παραπομπή
RIC II Hadrian 544

objects: 5
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS DES II // FORT RED / SC (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 4
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DIVI TRA PARTH F DIVI NER NEP TRAIANO HADRIANO AVG: Bust of Hadrian, radiate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS DES II // FORT RED / SC (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 545
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS DES II // CONCORDIA / SC (in exergue): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS DES II // FORT RED / SC (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

object: 1
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, radiate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS DES II // FORT RED / SC (in exergue): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 5
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
DIVVS TRAIAN AVG PARTH PATER // SC (in exergue): Divus Trajan, laureate, torso bare, togate, seated left, holding branch and sceptre

objects: 7
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // CONCORDIA (in exergue) // S C (in exergue or field): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne
Παραπομπή
RIC II Hadrian 550, RIC II Hadrian 566

objects: 5
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, radiate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // CONCORDIA (in exergue) // S C (in exergue or field): Concordia seated left on throne, holding patera and resting on figure of Spes; cornucopia under throne
Παραπομπή
RIC II Hadrian 556
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 407

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος