Υπεύθυνος έκδοσης: Sisenna
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 22

objects: 4
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
APRONIVS MESSALLA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
GALVS SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C

object: 1
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
APRONIVS MESSALLA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
SISENNA GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 5
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
APRONIVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
GALVS MESSALLA A A A F F: Legend surrounding S C
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
APRONIVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Οπισθότυπος
MESSALLA GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

object: 1
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALVS APRONIVS IIIVIR: Bowl-shaped altar
Οπισθότυπος
MESSALLA SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALVS APRONIVS IIIVIR: Flat-shaped altar
Οπισθότυπος
SISENNA MESALLA A A A F F: Legend surrounding S C

object: 1
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALVS MESSALLA IIIVIR: Flat-shaped altar
Οπισθότυπος
APRONIVS SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 6
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALVS MESSALLA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
SISENNA APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 3
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Οπισθότυπος
APRONIVS MESSALLA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 3
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Οπισθότυπος
MESSALLA APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 9
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MESSALLA APRONIVS IIIVIR: Bowl-shaped altar
Οπισθότυπος
GALVS SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 7
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MESSALLA APRONIVS IIIVIR: Bowl-shaped altar
Οπισθότυπος
SISENNA GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 3
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MESSALLA GALVS IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
APRONIVS SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 3
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MESSALLA GALVS IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
SISENNA APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 4
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MESSALLA SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Οπισθότυπος
APRONIVS GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 7
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MESSALLA SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
GALVS APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 8
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SISENNA APRONIVS IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
GALVS MESSALLA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 4
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SISENNA APRONIVS IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
MESSALLA GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 2
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SISENNA GALVS IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
APRONIVS MESSALLA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 8
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SISENNA GALVS IIIVIR: Bowl-shaped altar
Οπισθότυπος
MESSALLA APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 22

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος