Υπεύθυνος έκδοσης: M. Sanquinius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 6 από συνολικά 6
Χρονολόγηση
17 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
M SANQVINIVS IIIVIR: Four-rayed comet with tail above youthful head, laureate, right (Deified Julius Caesar)

objects: 12; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
17 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
M SANQVINIVS IIIVIR: Four-rayed comet with tail above youthful head, laureate, right (Deified Julius Caesar)

objects: 2
Χρονολόγηση
17 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVST DIVI F LVDOS SAE: Herald, standing, left, holding caduceus in right hand, and shield with star in left
Οπισθότυπος
M SANQVINIVS IIIVIR: Four-rayed comet with tail above youthful head, laureate, right (Deified Julius Caesar)

objects: 10; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
17 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVST DIVI F LVDOS SAE: Herald, standing, left, holding caduceus in right hand, and shield with star in left
Οπισθότυπος
M SANQVINIVS IIIVIR: Four-rayed comet with tail above youthful head, laureate, right (Deified Julius Caesar)

objects: 9
Χρονολόγηση
17 B.C.
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
OB CIVIS SERVATOS: oak-wreath between two laurel branches
Οπισθότυπος
M SANQVINIVS Q F IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 14
Χρονολόγηση
17 B.C.
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Legend in three lines in oak-wreath
Οπισθότυπος
M SANQVINIVS Q F IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 6 από συνολικά 6

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος