Υπεύθυνος έκδοσης: M. Durmius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

objects: 14; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M DVRMIVS IIIVIR HONORI: Head of Honos, right, in between two six-rayed stars
Οπισθότυπος
AVGVSTVS CAESAR: Augustus standing in biga of elephants, left, holding laurel branch and sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M DVRMIVS IIIVIR HONORI: Head of Honos, right, in between two six-rayed stars
Οπισθότυπος
AVGVSTO OB C S: Legend in two lines in oak-wreath

objects: 7; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M DVRMIVS III VIR HONORI: Head of Honos, right, in between two six-rayed stars
Οπισθότυπος
CAESAR AVGVSTVS S C: Slow quadriga right, with round basket-like car and three grain stalks

objects: 5; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M DVRMIVS IIIVIR HONORI: Bust of Young Hercules, diademed, right, with lion's skin and club
Οπισθότυπος
CAESAR AVGVSTVS SIGN RECE: Parthian kneeling right, extending standard with X-marked vexillum with right hand and holding out left hand

objects: 13; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M DVRMIVS IIIVIR HONORI: Head of Honos, right, in between two six-rayed stars
Οπισθότυπος
CAESAR AVGVSTVS SIGN RECE: Parthian kneeling right, extending standard with X-marked vexillum with right hand and holding out left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, oak-wreathed, right
Οπισθότυπος
M DVRMIVS IIIVIR: Crab holding butterfly

objects: 15; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
M DVRMIVS IIIVIR: Boar standing, right, pierced by spear

objects: 20; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
M DVRMIVS IIIVIR: Lion attacking stag

objects: 6
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
M DVRMIVS IIIVIR: Bull, manfaced, walking right, crowned by Victory from above

object: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
M DVRMIVS IIIVIR: Victory advancing right, holding wreath in right hand and palm in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος