Издател: Гней Калпурний Пизон (консул 23 пр.н.е.)
Показване на записи от ХХ до 10, от общо 10 резултата

objects: 7
Дата
15 B.C.
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
OB CIVIS SERVATOS: oak-wreath between two laurel branches
Реверс
CN PISO CN F IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 12
Дата
15 B.C.
Номинал
дупондий
Монетарница
Рим
Аверс
AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Legend in three lines in oak-wreath
Реверс
CN PISO CN F IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 43; Монетно съкровище: 1
Дата
15 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
CN PISO CN F IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

object: 1
Дата
16 B.C. - 15 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
CAESAR DIVI F AVGVST: Head of Augustus, laureate, right; Linear border
Реверс
CN PISO L SVRDIN C PLOT RVF: Head of Numa Pompilius, bearded, diademed, right; linear border

object: 1
Дата
16 B.C. - 15 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
CAESAR DIVI F AVGVST: Head of Augustus, bare, right (flat-topped); linear border
Реверс
CN PISO L SVRDIN C PLOT RVF: Head of Numa Pompilius, bearded, diademed, right; linear border

object: 1
Дата
16 B.C. - 15 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
CAESAR DIVI F AVGVST: Head of Augustus, bare, right (flat-topped); linear border
Реверс
CN PISO C PLOT L SVRDIN: Head of Numa Pompilius, bearded, diademed, right; linear border
Дата
16 B.C. - 15 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
CAESAR DIVI F AVGVSTVS?: Head of Augustus, bare, right (flat-topped); Coarse linear border
Реверс
CN PISO C PLOTIVS L SVRDIN: Head of Numa Pompilius, bearded, diademed, right; coarse linear border
Дата
16 B.C. - 15 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Head of Augustus, bare, right (large); linear border
Реверс
CN PISO CN F IIIVIR A A A F F: Head of Numa Pompilius, bearded, diademed, right, large; dotted border
Дата
16 B.C. - 15 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Head of Augustus, bare, right (large)
Реверс
CN PISO CN F IIIVIR A A A F F: Head of Numa Pompilius, bearded, diademed, right, large; dotted border
Дата
16 B.C. - 15 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
CAESAR AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Head of Augustus, bare, right (smaller head)
Реверс
CN PISO CN F IIIVIR A A A F F: Head of Numa Pompilius, bearded, diademed, right, large; double linear border
Показване на записи от ХХ до 10, от общо 10 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране