Υπεύθυνος έκδοσης: Τιβέριος Σεμπρόνιος Γράκχος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

objects: 6
Χρονολόγηση
17 B.C.
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
OB CIVIS SERVATOS: oak-wreath between two laurel branches
Οπισθότυπος
TI SEMPRONIVS GRACCVS IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 2
Χρονολόγηση
17 B.C.
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST: Legend in three lines in oak-wreath
Οπισθότυπος
TI SEMPRONIVS GRACCVS IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος