Υπεύθυνος έκδοσης: Sisenna
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 22 από συνολικά 22

objects: 2
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SISENNA MESSALLA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Οπισθότυπος
APRONIVS GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 12
Χρονολόγηση
5 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SISENNA MESSALLA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
GALVS APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 22 από συνολικά 22

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος