Издател: P. Petronius Turpilianus
Показване на записи от ХХ до 23, от общо 23 резултата

objects: 3
Дата
19 BCE - 4 BCE
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, oak-wreathed, right
Реверс
TVRPILIANVS IIIVIR: Tortoise-shell lyre

objects: 18; Монетно съкровище: 4
Дата
19 BCE - 4 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
TVRPILIANVS IIIVIR: Tarpeia facing with hands raised, half buried under shields

objects: 20; Монетно съкровище: 2
Дата
19 BCE - 4 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
TVRPILIANVS IIIVIR: Crescent; six-rayed star above
Показване на записи от ХХ до 23, от общо 23 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране