Номинал: Tremissis
Показване на записи от ХХ до 6, от общо 6 резултата

object: 1
Дата
A.D. 383 - A.D. 388
Номинал
Tremissis
Монетарница
тревери
Аверс
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory seated right on cuirass, writing on shield held up by Genius
Дата
A.D. 383 - A.D. 388
Номинал
Tremissis
Монетарница
тревери
Аверс
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory seated right on cuirass, writing on shield held up by Genius
Дата
A.D. 383 - A.D. 388
Номинал
Tremissis
Монетарница
тревери
Аверс
D N MAG MAX-IMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory seated right on cuirass, writing on shield held up by Genius
Дата
A.D. 388 - A.D. 392
Номинал
Tremissis
Монетарница
тревери
Аверс
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory seated right on cuirass, writing on shield held up by Genius
Дата
A.D. 388 - A.D. 392
Номинал
Tremissis
Монетарница
тревери
Аверс
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory seated right on cuirass, writing on shield held up by Genius

objects: 2
Дата
A.D. 392 - A.D. 394
Номинал
Tremissis
Монетарница
тревери
Аверс
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory seated right on cuirass, writing on shield held up by Genius
Показване на записи от ХХ до 6, от общо 6 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране