Νομισματική αξία: Quinarius aureus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 40
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PLOTINA AVG DIVI: Bust of Plotina, draped, right; hair in queue
Οπισθότυπος
TRAIANI PARTHICI: Vesta seated left on curule chair, holding palladium and short sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA AVGVSTA MARCIANA: Bust of Marciana, draped, right; hair coiled on top of head behind cresent-shaped diadem
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Eagle walking left on sceptre, head right, wings open

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 140 - A.D. 143
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
TR P COS III: Victory, flying left, placing wreath on two shields, set on low base

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 145 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT COS IIII LIB IIII: Liberalitas, draped, standing, left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
A.D. 147 - A.D. 148
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XI: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
PRIMI DECEN COS IIII: Oak-wreath

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 148 - A.D. 149
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Victory, seated left, holding wreath in right hand and palm in left
Χρονολόγηση
A.D. 150 - A.D. 151
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XIIII: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
COS IIII | LIB VI: Liberalitas, draped, standing left, holding account board in right hand and vexillum in left
Χρονολόγηση
A.D. 151 - A.D. 152
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XV: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Victory, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 152 - A.D. 153
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVI: Bust of Antoninus Pius, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
COS IIII: Victory, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left
Χρονολόγηση
A.D. 141
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
AETERNITAS: Juno(?), veiled, draped, standing left, head left, extending right hand and holding nearly vertical sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 141
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top.
Οπισθότυπος
AVGVSTA: Ceres, standing right, holding torch in right hand and corn-ears in left
Χρονολόγηση
A.D. 141
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA AVG FAVSTINA: Bust of Faustina I, veiled, draped, right with hair elaborately waved and coiled on top
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Eagle, standing right, head turned back, left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 159 - A.D. 160
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAES AVG PII F: Bust of Marcus Aurelius, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
TR POT XIIII COS II: Spes, draped, advancing left, holding flower in right hand and gathering up fold of skirt in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 145 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, bare-headed, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Dove, right
Χρονολόγηση
A.D. 145 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL: Bust of Faustina the Younger, band of pearls round head, with hair waived and coiled on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS: Venus, draped, standing left, holding apple in right hand and rudder set on dove, in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 194 - A.D. 195
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D CLOD SEPT ALBIN CAES: Head of Clodius Albinus, bare, right
Οπισθότυπος
COS II: Fortuna, draped, seated left, holding rudder set on globe in right hand and cornucopiae in left hand; under seat, wheel
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 194
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR P COS: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in extended right hand and palm sloped over left shoulder in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 194
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP III: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
COS II P P: Victory, winged, draped, advancing right, holding wreath in extended right hand and palm sloped over left shoulder in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 208
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVI COS III P P: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in extended right hand and palm sloped over left shoulder in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
IVNO: Juno, veiled, draped, standing left, holding patera in extended right hand and sceptre in left hand; at feet, left, peacock
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 40

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος