Номинал: Quinarius aureus
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 241 резултата

objects: 3
Дата
18 BCE - 17 BCE
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Колония патриция
Аверс
AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
Victory, draped, standing right on globe, holding branch down in right hand and aquila in left

object: 1
Дата
18 BCE - 17 BCE
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Колония патриция
Аверс
AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
Victory, draped, standing front on globe, head left, holding wreath in right hand and standard on left shoulder

object: 1
Дата
18 BCE - 17 BCE
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Колония патриция
Аверс
AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
Victory, draped, standing front, head right, holding palm in right hand and trophy in left
Дата
18 BCE - 17 BCE
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Колония патриция
Аверс
Head of Augustus, bare, left
Реверс
AVGVST: Victory standing front, head left, holding aquila in right hand and signum in left

object: 1
Дата
11 BCE - 10 BCE
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Реверс
IMP XII: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap

object: 1
Дата
11 BCE - 10 BCE
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Реверс
TR POT XIII: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap

objects: 2
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Реверс
TR POT XVI: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap

objects: 2
Дата
7 BCE - 6 BCE
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Реверс
TR POT XVII: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap
Дата
1 - 2
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Реверс
TR POT XXIIII: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap
Дата
2 - 3
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Реверс
TR POT XXV: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap

object: 1
Дата
4 - 5
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Реверс
TR POT XXVII: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap

object: 1
Дата
6 - 7
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Реверс
TR POT XXVIIII: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap

objects: 4
Дата
7 - 8
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Реверс
TR POT XXX: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap
Дата
8 - 9
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, laureate, right
Реверс
TR POT XXXI: Victory, draped, seated right on globe, hands on lap

objects: 4
Дата
15 - 16
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Реверс
TR POT XVII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Дата
18 - 19
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Реверс
TR POT XX: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible
Дата
20 - 21
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Реверс
TR POT XXII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Дата
22 - 23
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Реверс
TR POT XXIIII: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 4
Дата
23 - 24
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Реверс
TR POT XXV: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is not visible

objects: 2
Дата
24 - 25
Номинал
Quinarius aureus
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
TI DIVI F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Реверс
TR POT XXVI: Victory, draped, seated, right on globe, holding wreath with both hands, her left wing is visible
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 241 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране