Νομισματική αξία: Heavy miliarensis
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 115
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS PIVS FELIX AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRIVMFATOR GENTI-VM BARBARARVM: Constantius II, draped, cuirassed, standing left, holding standard in right hand; on banner, wreath

object: 1
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - DD NN AVGG: Constantius II, bareheaded, draped, cuirassed, standing left, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - DD NN AVGG: Constans, bareheaded, draped, cuirassed, standing left, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - DD NN AVGG: Constans, bareheaded, draped, cuirassed, standing left, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand
Χρονολόγηση
347 - 348
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - DD NN AVGG: Constans, bareheaded, draped, cuirassed, standing front, head left, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG - NOSTRI: Aequitas, draped, standing left, holding balance in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N DECENTI-VS FORT CAES: Bust of Decentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG - NOSTRI: Aequitas, draped, standing left, holding balance in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
340 - 350
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - DD NN AVGG: Constans, draped, cuirassed, standing front, head left, holding standard with ☧ on banner in right hand and resting left hand on shield

object: 1
Χρονολόγηση
351 - 353
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE - DD NN AVG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, inscribing VOT/V/MVLT/X on a shield resting on her right knee
Χρονολόγηση
353 - 355
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS NOB CAES: Head of Constantius Gallus, bareheaded, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EXERCITVS: Three standards

objects: 4
Χρονολόγηση
355 - 360
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIVS AVG: Four standards
Χρονολόγηση
355 - 360
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIVS AVG: Four standards
Χρονολόγηση
355 - 360
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIVS AVG: Four standards

object: 1
Χρονολόγηση
355 - 360
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIVS AVG: Four standards

object: 1
Χρονολόγηση
355 - 360
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIANVS NOB CAES: Bust of Julian, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
D N IVLIANVS CAES: Three standards

object: 1
Χρονολόγηση
355 - 360
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIANVS - NOB CAES: Bust of Julian, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
D N IVLIANVS NOB CAES: Three standards

object: 1
Χρονολόγηση
355 - 360
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIA-NVS NOB CAES: Bust of Julian, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
D N IVLIANVS NOB CAES: Three standards
Χρονολόγηση
360 - 363
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N FL CL IVLI-ANVS P F AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES - EXERCITVVM: Two standards, between them a pole with a wreath surmounted by an eagle, standing right, head right
Χρονολόγηση
354 - 355
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N CONSTAN-TIVS MAX AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIVS AVG: Four standards
Χρονολόγηση
340 - 350
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass and shield, supporting a shield inscribed VOT/X/MVLT/XV on her left knee
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 115

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος