Νομισματική αξία: Fraction
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 132

object: 1
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSER-VATORI AVGG: Jupiter, nude to waist, seated left on throne, holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TRIB P P P PROCS: Constantine I, togate, seated left on curule chair, holding globe in right hand and short baton in left hand
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, radiate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VVENTVTIS: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VVENTVTIS: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VBIQVE VICTORES: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand; on either side, seated captive
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
VBIQVE VICTORES: Licinius, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand; on either side, seated captive

object: 1
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VBIQVE VICTORES: Licinius, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand; on either side, seated captive

object: 1
Χρονολόγηση
294 - 295
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped (sometimes cuirassed), right, seen from behind
Οπισθότυπος
CONCOR-DIAE AVGG: Diocletian, draped, cuirassed, standing right, receiving Victory on globe from Jupiter; Jupiter, standing left, leaning on sceptre with left hand
Χρονολόγηση
294 - 295
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C M A MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, radiate, draped (sometimes cuirassed), right, seen from behind
Οπισθότυπος
CONCOR-DIAE AVGG: Diocletian, draped, cuirassed, standing right, receiving Victory on globe from Jupiter; Jupiter, standing left, leaning on sceptre with left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
294 - 295
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Chlorus, radiate, draped (sometimes cuirassed), right, seen from behind
Οπισθότυπος
CONCOR-DIAE AVGG: Diocletian, draped, cuirassed, standing right, receiving Victory on globe from Jupiter; Jupiter, standing left, leaning on sceptre with left hand
Χρονολόγηση
294 - 295
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB CAES: Bust of Galerius, radiate, draped (sometimes cuirassed), right, seen from behind
Οπισθότυπος
CONCOR-DIAE AVGG: Diocletian, draped, cuirassed, standing right, receiving Victory on globe from Jupiter; Jupiter, standing left, leaning on sceptre with left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
294 - 295
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VTILITAS - PVBLICA: Utilitas, draped, standing front, head left, holding her hands in drapery

object: 1
Χρονολόγηση
294 - 295
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
VTILITAS - PVBLICA: Utilitas, draped, standing front, head left, holding her hands in drapery
Χρονολόγηση
294 - 295
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS C: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
VTILITAS - PVBLICA: Utilitas, draped, standing front, head left, holding her hands in drapery
Χρονολόγηση
294 - 295
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS C: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VTILITAS - PVBLICA: Utilitas, draped, standing front, head left, holding her hands in drapery
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, radiate, right
Οπισθότυπος
VOT / • / XX within a wreath

object: 1
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C M A MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, radiate, right
Οπισθότυπος
VOT / • / XX within a wreath
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT / • / XX within a wreath

object: 1
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C M A MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT / • / XX within a wreath

object: 1
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, sometimes cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
VOT / • / XX within a wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 132

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος