Номинал: AE3-4
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 71 резултата

object: 1
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Thessalonica
Аверс
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Heraclea
Аверс
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Heraclea
Аверс
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath

object: 1
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath

objects: 2
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath

objects: 2
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Никомедия
Аверс
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath

object: 1
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Никомедия
Аверс
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath

objects: 2
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Кизик
Аверс
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Кизик
Аверс
D N VALENTIN-IANVS P F AVG3: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath

objects: 2
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Кизик
Аверс
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Кизик
Аверс
D N VALENTINIANO P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath

objects: 2
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Антиохия
Аверс
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath

objects: 2
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Антиохия
Аверс
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath

object: 1
Дата
425 - 435
Номинал
AE3-4
Монетарница
Александрия
Аверс
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross within a wreath
Дата
445 - 450
Номинал
AE3-4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Theodosius II monogram 1 within a wreath

object: 1
Дата
445 - 450
Номинал
AE3-4
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Theodosius II monograms 3-5 within a wreath
Дата
445 - 450
Номинал
AE3-4
Монетарница
Никомедия
Аверс
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Theodosius II monogram 1 within a wreath

object: 1
Дата
445 - 450
Номинал
AE3-4
Монетарница
Никомедия
Аверс
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Theodosius II monogram 5 within a wreath
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 71 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране