Νομισματική αξία: AE3
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1513

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 312 - A.D. 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 312 - A.D. 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 312 - A.D. 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 312 - A.D. 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS AVG: Bust of Constantine I, laureate, helmeted, cuirassed, left, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 312 - A.D. 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P AVG: Bust of Constantine I, laureate, helmeted, cuirassed, left, holding spear forward in right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
PRINCIPI IV-VENTVTIS or PRINCIPI I-VVENTVTIS or PRINCIPI IVV-ENTVTIS or PRINCIPI IV-VE-NTVTIS: Constantine I, draped, cuirassed, cloak hanging behind, standing front, head left, holding transverse spear in right hand and globe in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 312 - A.D. 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ROMAE - AETER AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left, holding branch in right hand and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 312 - A.D. 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P AVG: Bust of Constantine I, laureate, helmeted, cuirassed, left, holding spear forward in right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
ROMAE - RE-STITVTAE or ROMA-E RE-STITVTAE: Roma, helmeted, draped, seated left, holding branch in right hand and globe in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 312 - A.D. 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SOLI INV-IC-TO COMITI or SOLI INV-I-C-TO COMITI or SOLI INVIC-TO COMITI: Sol, chlamys draped over left shoulder, standing left, raising right hand and holding up globe with left hand

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 312 - A.D. 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SOLI INV-IC-TO COMITI or SOLI INV-I-C-TO COMITI or SOLI INVIC-TO COMITI: Sol, chlamys draped over left shoulder, standing left, raising right hand and holding up globe with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 302 - A.D. 303
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS N C: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VOT / X / SIC / XX within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 303
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VOT / XX / SIC / XXX within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 303
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
VOT / XX / SIC / XXX within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 306
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOBIL C: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCI-PI IVVE-NTVTIS or PRINCI-PI - IVVENTVTIS: Constantine I, draped, cuirassed, standing left, raising right hand and leaning on spear with left hand; on either side, a standard
Χρονολόγηση
A.D. 307
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS N C: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI PROPVGNATORI: Mars, helmeted, holding transverse spear in right hand and shield in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 307
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
VOT / XXX / AVGG within a wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 310 - A.D. 311
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT / X / MVL / XX within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 312 - A.D. 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI or GENIO POPV-L-I ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 312 - A.D. 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI or GENIO POPV-L-I ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 312 - A.D. 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CO-N-SERVATORI: Mars, draped, cuirassed, standing left, holding Victory on globe in right hand and holding spear and shield in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 312 - A.D. 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, standing front (sometimes head right), leaning on reversed spear with right hand and placing left hand on shield
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1513

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος