Νομισματική αξία: AE2
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 4207

object: 1
Χρονολόγηση
14 - 21
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
ROM ET AVG: Altar flanked by stylized figures, decorated with laurels and corona civica; Victories on columns

objects: 3
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Galerius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Galerius, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMINVS NOB C: Bust of Maximinus Daia, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMINVS NOB C: Bust of Maximinus Daia, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 10
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS N C: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N MAXIMIANO P F S AVG: Bust of Maximian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 6
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N MAXIMIANO P F S AVG: Bust of Maximian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N MAXIMIANO P F S AVG: Bust of Maximian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 5
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N DIOCLETIANO P F S AVG: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, holding olive branch in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
QVIES AV-GVSTORVM: Quies, draped, standing front, head left, holding branch in right hand and leaning on sceptre with left hand

objects: 4
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Galerius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, draped, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMINVS NOB C: Bust of Maximinus Daia, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMINVS NOB C: Bust of Maximinus Daia, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 6
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB C: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N MAXIMIANO P F S AVG: Bust of Maximian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N MAXIMIANO P F S AVG: Bust of Maximian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 4207

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος