Νομισματική αξία: 1 1/2 Solidus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 52

object: 1
Χρονολόγηση
313 - 315
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, radiate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
SECVRITAS REIPVBLICAE: Securitas, draped, standing left, holding transverse spear in right hand and offering turreted Respublica Victory on globe with left hand; in exergue, two animals
Χρονολόγηση
313 - 315
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, radiate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
VBIQVE VICTORES: Constantine I, draped, cuirassed, standing right, cloak spread, holding transverse spear in right hand and globe in left hand; on either side, captive
Χρονολόγηση
317 - 337
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES or FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, radiate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
SECVRITAS R-EIPVBLICAE: SECURITAS, draped, standing front, head right, placing right hand on head and left elbow on column

object: 1
Χρονολόγηση
319 - 320
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES or FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right, holding spear pointing forward in right hand and globe in left hand
Οπισθότυπος
GAVDIVM ROMANORVM: Alamannia, draped, seated left on ground, head turned, placing left hand in lap; behind her, trophy with spearheads, bow and spear below; in exergue, ALAMANNIA
Χρονολόγηση
319 - 320
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES or FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right, holding spear pointing forward in right hand and globe in left hand
Οπισθότυπος
GAVDIVM ROMANORVM: Francia, draped, seated left on ground, head turned, placing left hand in lap; behind her, trophy with spearheads, bow and spear below; in exergue, FRANCIA
Χρονολόγηση
319 - 320
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS MAX AVG: Bust of Constantine I, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TRIB P COS - VI P P PROCOS: Constantine I, draped, seated left on curule chair, holding short sceptre in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
322 - 323
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
DEBELLATORI GENTIVM BARBARARVM: Constantine I, draped, cuirassed, standing left, raising right hand towards soldier with shield and dragging captive by hair with right hand

object: 1
Χρονολόγηση
322 - 323
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL CL CONSTANTINVS IVN NOB C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPIA IV-V-ENTVTIS: Constantine II, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and reversed spear in left hand; placing foot on knee of suppliant raising hands to him; in exergue, SARMATIA

object: 1
Χρονολόγηση
322 - 323
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL CL CONSTANTINVS IVN NOB C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPIA IVV-ENTVTIS: Constantine II, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and reversed spear in left hand; placing foot on knee of suppliant raising hands to him; in exergue, SARMATIA
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL CL CONSTANTINVS IVN NOB C: Bust of Constantine II, laureate, wearing trabea, left, holding eagle-tipped sceptre in right hand
Οπισθότυπος
PRINCIPIA IVVENTVTIS: Constantine II, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and reversed spear in left hand; placing foot on knee of suppliant raising hands to him; in exergue, SARMATIA

object: 1
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, wearing trabea, right, holding eagle-tipped sceptre in right hand
Οπισθότυπος
PRINCIPI IV-VENTVTIS: Constantius II, draped, cuirassed, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
326 - 327
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB CAES or FL IVL CONSTAN-TIVS NOB CAES: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVTIS: Constantius II, draped, cuirassed, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
326 - 327
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVTIS: Constantius II, draped, cuirassed, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
332 - 333
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS MAX AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
DEBELLATORI GENTIVM BARBARARVM: Constantine I, draped, cuirassed, standing left, raising right hand towards soldier with shield and dragging captive by hair with right hand; in exergue, GOTHIA
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS IVN NOB C: Bust of Constantine II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, seated left by shield, holding Victory on globe in right hand and long sceptre in left hand
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, seated left by shield, holding Victory on globe in right hand and long sceptre in left hand
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, left, raising right hand
Οπισθότυπος
GLORIA ROMANORVM: Constantine I, draped, cuirassed, seated left on cuirass, receiving globe from approaching Victory; on ground, helmet
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, radiate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
SOLI INVI-CTO COMITI: Constantine I, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and transverse sceptre in left hand, being crowned by Sol, standing left, holding whip in right hand, with chlamys across left shoulder
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
FL CL CONSTANTINVS NOB CAES: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
SOLI INVIC-T-O COMITI: Constantine II, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and transverse sceptre in left hand, being crowned by Sol, standing left, holding whip in right hand, with chlamys across left shoulder
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS PIVS F AVG: Bust of Constantine I, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS PERPETVAE: Constantine I, draped, cuirassed, standing left, erecting trophy with right hand and holding sceptre in left hand; at foot of trophy, cuirass and shield
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 52

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος