Номинал: квинар
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 527 резултата

objects: 16; Монетно съкровище: 1
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
квинар
Монетарница
Емерита
Аверс
AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISI LEG: Victory standing right, placing wreath on trophy with dagger and sword at base

objects: 17
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
квинар
Монетарница
Емерита
Аверс
AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISI LEG: Victory standing right, placing wreath on trophy with dagger and sword at base

objects: 56; Монетно съкровище: 6
Дата
29 B.C. - 26 B.C.
Номинал
квинар
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
CAESAR IMP VII: Head of Octavian, bare, right
Реверс
ASIA RECEPTA: Victory, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left, on cista mystica between two snakes

objects: 10
Дата
21 B.C.
Номинал
квинар
Монетарница
Пелопонес
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
Victory standing left on prow, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 3
Дата
31 B.C. - 29 B.C.
Номинал
квинар
Монетарница
Кирена
Аверс
SCARPVS IMP: Open right hand
Реверс
CAESARI DIVI F: Victory standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 4
Дата
A.D. 68 - A.D. 69
Номинал
квинар
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M T P: Head of Galba, laureate, right
Реверс
VICTORIA GALBAE AVG: Victory, draped, standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 5
Дата
A.D. 68 - A.D. 69
Номинал
квинар
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M T P: Head of Galba, laureate, right
Реверс
VICTORIA GALBAE AVG: Victory, draped, standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left
Дата
A.D. 69
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
A VITELLIVS GERMAN IMP TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Реверс
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath in right hand and palm in left
Дата
A.D. 69
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
A VITELLIVS GERM IMP TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Реверс
CONCORDIA P R: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and cornucopia in left

object: 1
Дата
A.D. 73
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Реверс
VICTORIA AVGVSTI: Victory seated left, holding wreath and palm
Дата
A.D. 73
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
T CAES IMP VESP PON TR POT: Head of Titus, laureate, right
Реверс
VICTORIA AVGVSTI: Victory seated left, holding wreath and palm
Дата
A.D. 73
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP CAES VESP AVG P M COS IIII CE: Head of Vespasian, laureate, right
Реверс
VICTORIA AVGVSTI: Victory, draped, seated left, holding wreath in extended right hand and palm over left shoulder in left

objects: 2
Дата
A.D. 73
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP CAES VESP AVG P M COS IIII CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Реверс
VICTORIA AVGVSTI: Victory, draped, seated left, holding wreath in extended right hand and palm over left shoulder in left
Дата
A.D. 73
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
T CAES IMP VESP P TR P CENS: Head of Titus, laureate, right
Реверс
VICTORIA AVGVST: Victory advancing right, holding wreath and palm
Дата
A.D. 73
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
T CAES IMP VESP P TR P CENS: Head of Titus, laureate, right
Реверс
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath and palm

objects: 2
Дата
A.D. 73
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
T CAES IMP VESP P TR P CENS: Head of Titus, laureate, right
Реверс
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath and palm

object: 1
Дата
A.D. 73
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
T CAES IMP VESP P TR P CENS: Head of Titus, laureate, right
Реверс
VICTORIA AVGVSTI: Victory seated left, holding wreath and palm

object: 1
Дата
A.D. 73
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
CAES AVG F DOMIT COS II: Head of Domitian, laureate, right
Реверс
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath and palm
Дата
A.D. 73
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
CAES AVG F DOMIT COS II: Head of Domitian, laureate, right
Реверс
VICTORIA AVGVSTI: Victory seated left, holding wreath and palm

objects: 2
Дата
A.D. 74
Номинал
квинар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP CAES VESP AVG P M COS V CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Реверс
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath and palm
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 527 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране