Номинал: квадранс
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 233 резултата

objects: 17
Дата
15 B.C. - 10 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP CAESAR: Head of Augustus, laureate, right
Реверс
AVGVSTVS: Eagle standing front, head left, with wings spread

objects: 14
Дата
15 B.C. - 10 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Реверс
AVGVSTVS DIVI F: Bull butting left

object: 1
Дата
A.D. 1 - A.D. 14
Номинал
квадранс
Монетарница
тревери
Аверс
Male, diademed, right
Реверс
GERMANVS INDVTILLI F: Bull butting left

objects: 29; Монетно съкровище: 1
Дата
9 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
LAMIA SILIVS ANNIVS: Clasped hands holding caduceus
Реверс
IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 17; Монетно съкровище: 1
Дата
9 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
LAMIA SILIVS ANNIVS: Simpulum and lituus
Реверс
IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 24
Дата
9 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
LAMIA SILIVS ANNIVS: Cornucopiae flanked by S C
Реверс
IIIVIR A A A F F: Garlanded altar

objects: 12
Дата
8 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
PVLCHER TAVRVS REGVLVS: Clasped hands holding caduceus
Реверс
IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 8
Дата
8 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
PVLCHER TAVRVS REGVLVS: Simpulum and lituus
Реверс
IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 18
Дата
8 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
PVLCHER TAVRVS REGVLVS: Cornucopiae flanked by S C
Реверс
IIIVIR A A A F F: Garlanded altar

objects: 4
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
APRONIVS MESSALLA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Реверс
GALVS SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C

object: 1
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
APRONIVS MESSALLA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Реверс
SISENNA GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 5
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
APRONIVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Реверс
GALVS MESSALLA A A A F F: Legend surrounding S C
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
APRONIVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Реверс
MESSALLA GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

object: 1
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
GALVS APRONIVS IIIVIR: Bowl-shaped altar
Реверс
MESSALLA SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
GALVS APRONIVS IIIVIR: Flat-shaped altar
Реверс
SISENNA MESALLA A A A F F: Legend surrounding S C

object: 1
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
GALVS MESSALLA IIIVIR: Flat-shaped altar
Реверс
APRONIVS SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 6
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
GALVS MESSALLA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Реверс
SISENNA APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 3
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
GALVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Реверс
APRONIVS MESSALLA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 3
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
GALVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Реверс
MESSALLA APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 9
Дата
5 B.C.
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
MESSALLA APRONIVS IIIVIR: Bowl-shaped altar
Реверс
GALVS SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 233 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране