Номинал: Триенс
Показване на записи от ХХ до 2, от общо 2 резултата
Дата
A.D. 387 - A.D. 388
Номинал
Триенс
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Дата
A.D. 387 - A.D. 388
Номинал
Триенс
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N FL VIC-TOR P F AVG: Bust of Flavius Victor, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm
Показване на записи от ХХ до 2, от общо 2 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране