Νομισματική αξία: Τροπαϊκόν
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 527

objects: 22; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
25 BCE - 23 BCE
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Emerita
Εμπροσθότυπος
AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
P CARISI LEG: Victory standing right, placing wreath on trophy with dagger and sword at base

objects: 22
Χρονολόγηση
25 BCE - 23 BCE
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Emerita
Εμπροσθότυπος
AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Οπισθότυπος
P CARISI LEG: Victory standing right, placing wreath on trophy with dagger and sword at base

objects: 62; «θησαυροί»: 6
Χρονολόγηση
29 BCE - 26 BCE
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CAESAR IMP VII: Head of Octavian, bare, right
Οπισθότυπος
ASIA RECEPTA: Victory, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left, on cista mystica between two snakes

objects: 15
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Πελοπόννησος
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
Victory standing left on prow, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 5
Χρονολόγηση
31 BCE - 29 BCE
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Κυρήνη
Εμπροσθότυπος
SCARPVS IMP: Open right hand
Οπισθότυπος
CAESARI DIVI F: Victory standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 5
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M T P: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA GALBAE AVG: Victory, draped, standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left

objects: 7
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M T P: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA GALBAE AVG: Victory, draped, standing right on globe, holding wreath in right hand and palm in left
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERMAN IMP TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath in right hand and palm in left
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERM IMP TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA P R: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and cornucopia in left

objects: 2
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory seated left, holding wreath and palm
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAES IMP VESP PON TR POT: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory seated left, holding wreath and palm

object: 1
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESP AVG P M COS IIII CE: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory, draped, seated left, holding wreath in extended right hand and palm over left shoulder in left

objects: 2
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESP AVG P M COS IIII CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory, draped, seated left, holding wreath in extended right hand and palm over left shoulder in left
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAES IMP VESP P TR P CENS: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVST: Victory advancing right, holding wreath and palm

object: 1
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAES IMP VESP P TR P CENS: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath and palm

objects: 2
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAES IMP VESP P TR P CENS: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath and palm

object: 1
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
T CAES IMP VESP P TR P CENS: Head of Titus, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory seated left, holding wreath and palm

objects: 2
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAES AVG F DOMIT COS II: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath and palm
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CAES AVG F DOMIT COS II: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory seated left, holding wreath and palm

objects: 3
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESP AVG P M COS V CENS: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI: Victory advancing right, holding wreath and palm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 527

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος