Νομισματική αξία: Τριτημόριον
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 281

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory advancing right, holding wreath and cross on globe

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory advancing right, holding wreath and cross on globe

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory advancing right, holding wreath and cross on globe
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle
Οπισθότυπος
☧: ☧ within wreath
Χρονολόγηση
A.D. 388 - A.D. 392
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
A.D. 388 - A.D. 392
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 387
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 387
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing right, holding wreath and cross on globe; globe under her feet
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 387
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing right, holding wreath and cross on globe; globe under her feet
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 387
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing right, holding wreath and cross on globe; globe under her feet

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 388 - A.D. 392
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing right, holding wreath and cross on globe
Χρονολόγηση
A.D. 388 - A.D. 393
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing right, holding wreath and cross on globe

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 388 - A.D. 393
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing right, holding wreath and cross on globe
Χρονολόγηση
A.D. 393 - A.D. 394
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
A.D. 394 - A.D. 395
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing right, holding wreath and cross on globe

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 394 - A.D. 395
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing right, holding wreath and cross on globe

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 394 - A.D. 395
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing right, holding wreath and cross on globe

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory seated right on cuirass, writing on shield held up by Genius
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory seated right on cuirass, writing on shield held up by Genius
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N MAG MAX-IMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory seated right on cuirass, writing on shield held up by Genius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 281

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος