Νομισματική αξία: Κοδράντης
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 233

objects: 30
Χρονολόγηση
15 BCE - 10 BCE
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, laureate, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Eagle standing front, head left, with wings spread

objects: 21
Χρονολόγηση
15 BCE - 10 BCE
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Bull butting left

object: 1
Χρονολόγηση
1 - 14
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
Male, diademed, right
Οπισθότυπος
GERMANVS INDVTILLI F: Bull butting left

objects: 42; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LAMIA SILIVS ANNIVS: Clasped hands holding caduceus
Οπισθότυπος
IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 27; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LAMIA SILIVS ANNIVS: Simpulum and lituus
Οπισθότυπος
IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 36
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LAMIA SILIVS ANNIVS: Cornucopiae flanked by S C
Οπισθότυπος
IIIVIR A A A F F: Garlanded altar

objects: 17
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PVLCHER TAVRVS REGVLVS: Clasped hands holding caduceus
Οπισθότυπος
IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 14
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PVLCHER TAVRVS REGVLVS: Simpulum and lituus
Οπισθότυπος
IIIVIR A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 24
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
PVLCHER TAVRVS REGVLVS: Cornucopiae flanked by S C
Οπισθότυπος
IIIVIR A A A F F: Garlanded altar

objects: 10
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
APRONIVS MESSALLA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
GALVS SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 5
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
APRONIVS MESSALLA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
SISENNA GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 8
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
APRONIVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
GALVS MESSALLA A A A F F: Legend surrounding S C

object: 1
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
APRONIVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Οπισθότυπος
MESSALLA GALVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 5
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALVS APRONIVS IIIVIR: Bowl-shaped altar
Οπισθότυπος
MESSALLA SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALVS APRONIVS IIIVIR: Flat-shaped altar
Οπισθότυπος
SISENNA MESALLA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 6
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALVS MESSALLA IIIVIR: Flat-shaped altar
Οπισθότυπος
APRONIVS SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 10
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALVS MESSALLA IIIVIR: Bowl-shaped or flat-shaped altar
Οπισθότυπος
SISENNA APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 7
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Οπισθότυπος
APRONIVS MESSALLA A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 7
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALVS SISENNA IIIVIR: Bowl-shaped altar
Οπισθότυπος
MESSALLA APRONIVS A A A F F: Legend surrounding S C

objects: 14
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MESSALLA APRONIVS IIIVIR: Bowl-shaped altar
Οπισθότυπος
GALVS SISENNA A A A F F: Legend surrounding S C
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 233

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος