Νομισματική αξία: Κιστοφόρος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 86

objects: 17
Χρονολόγηση
28 BCE - 20 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR DIVI F COS VI LIBERTATIS P R VINDEX: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
PAX: Pax standing at angle to left, holding caduceus in right hand, cista mystica with snake right, all within wreath

objects: 12; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn, right, head left, carrying cornucopia; all within laurel wreath

objects: 14
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Six grain stalks knotted in a bundle

objects: 20
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Altar, garlanded, with stags
Χρονολόγηση
24 BCE - 20 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn right, on his back, cornucopiae, all within laurel wreath

object: 1
Χρονολόγηση
24 BCE - 20 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Six grain stalks knotted in a bundle
Χρονολόγηση
24 BCE - 20 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Altar, garlanded, with stags

objects: 3
Χρονολόγηση
27 BCE - 26 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right; front, lituus
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Sphinx seated right

objects: 4
Χρονολόγηση
27 BCE - 26 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right; front, lituus
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn, right, head left, carrying cornucopia; all within laurel wreath

object: 1
Χρονολόγηση
27 BCE - 26 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, left; front, lituus
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn, right, head left, carrying cornucopia; all within laurel wreath

objects: 4
Χρονολόγηση
27 BCE - 26 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right; front, lituus
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Six grain stalks knotted in a bundle

object: 1
Χρονολόγηση
27 BCE - 26 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, left; front, lituus
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Six grain stalks knotted in a bundle

objects: 2
Χρονολόγηση
27 BCE - 26 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Sphinx seated, right

objects: 3
Χρονολόγηση
27 BCE - 26 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Capricorn, right, head left, carrying cornucopia; all within laurel wreath

objects: 7
Χρονολόγηση
27 BCE - 26 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
AVGVSTVS: Six grain stalks knotted in a bundle
Χρονολόγηση
19 BCE - 18 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP IX TR PO IV: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
COM ASIAE: Hexastyle temple inscribed ROM ET AVGVST

objects: 11
Χρονολόγηση
19 BCE - 18 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP IX TR PO V: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
COM ASIAE: Hexastyle temple inscribed ROM ET AVGVST

objects: 11
Χρονολόγηση
19 BCE - 18 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP IX TR PO V: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
MART VLTO: Circular domed temple containing vexillum

object: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 18 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP IX TR PO IV: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
S P R SIGNIS RECEPTIS: Triumphal arch inscribed IMP IX TR PO IV surmounted by charioteer in quadriga; flanked by aquilas

objects: 4
Χρονολόγηση
19 BCE - 18 BCE
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
IMP IX TR PO V: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
S P R SIGNIS RECEPTIS: Triumphal arch inscribed IMP IX TR PO V surmounted by charioteer in quadriga; flanked by aquilas
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 86

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος