Νομισματική αξία: Ημιασσάριον
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 157

objects: 4
Χρονολόγηση
9 - 14
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

objects: 8
Χρονολόγηση
8 - 10
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT V: Head of Tiberius, bare, left
Οπισθότυπος
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

object: 1
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT VI: Head of Tiberius, bare, right
Οπισθότυπος
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

objects: 36
Χρονολόγηση
12 - 14
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT VII: Head of Tiberius, laureate, right
Οπισθότυπος
ROM ET AVG: Altar highly decorated with corona civica, laurels, and nude male figures; Victories flanking

objects: 16
Χρονολόγηση
25 BCE - 15 BCE
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
CAISAR: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
CA: Legend in linear circle in wreath of laurel leaves

object: 1
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERM: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
PON MAX TR P IMP P P: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath in right hand and parazonium in left; behind, various arms
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath in right hand and parazonium in left; behind, various arms

object: 1
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERMANIC: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
PON MAX TR P IMP P P: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath in right hand and parazonium in left; behind, various arms

object: 1
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
CERTAMEN QVINQ ROM CO: Table decorated with two sphinxes or gryphons confronting; on top, urn and wreath; round shield resting on leg

object: 1
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
CERTAM QVINQ ROM CO: Table decorated with two sphinxes or gryphons confronting; on top, urn and wreath; round shield resting on leg

objects: 4
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAES AVG IMP: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P P P S S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms

object: 1
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAES AVG IMP: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
PON MA TR P IMP P P S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms

objects: 5
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GER: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
PON MA TR P IMP P P S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms

object: 1
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAE AVG IMP: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
TR PON P P S S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms

objects: 5
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAES AVG IMP: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
TR PON P P S S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms

objects: 8
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAES AVG IMP: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT P P S S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms

objects: 3
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
TR POT P P S S C: Roma, helmeted, in military dress, seated left on cuirass, holding wreath and parazonium; behind, various arms

objects: 3
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAES AVG IMP: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
CER QVINQ ROM CO S C: Table decorated with two sphinxes or gryphons confronting; on top, urn and wreath; round shield resting on leg

objects: 2
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP TR POT P P: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
CER QVINQ ROM CO S C: Table decorated with two sphinxes or gryphons confronting; on top, urn and wreath; round shield resting on leg
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERMA: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
CER QVINQ ROM CO S C: Table decorated with two sphinxes or gryphons confronting; on top, urn and wreath; round shield resting on leg
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 157

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος