Νομισματική αξία: Αβέβαιη αξία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 463

objects: 3
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right or bust of Carus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ABVNDANTIA AVG: Galley, left

objects: 5
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
DEO ET DOMINO CARO AVG or DEO ET DOMINO CARO INVIC AVG: Facing busts of Sol, radiate, draped, right, and Carus, radiate, cuirassed, left
Οπισθότυπος
FELICITAS REIPVBLICAE: Felicitas, draped, standing left, leaning on column, holding caduceus in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
DEO ET DOMINO CARO AVG or DEO ET DOMINO CARO INVIC AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right, or bust of Carus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Carus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding two ensigns
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M AVR CARINVS NOB CAES: Bust of Carinus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS REIPVBLICAE: Felicitas, draped, standing left, leaning on column, holding caduceus in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP C VICTORINVS: Bust of Victorinus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AV: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP C VICT[…]S P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, walking left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS L: Bust of Victorinus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Salus, draped, standing left, feeding snake rising from altar and holding spear
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
[…]C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
[…..]AAG: Pontifical implements
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
II [rev.N] C VICTORINVS P F AVG: Bust of Victorinus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VIPTVS […]: Mars, standing right, holding spear in right hand and leaning on shield with left hand
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
[…]ICITOCEIIS: Head of Victorinus, radiate, bearded, right
Οπισθότυπος
V-T-I: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and vertical sceptre in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVS[…] AV: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and vertical sceptre in left hand
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP C CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROV[…] AVG: Carausius, draped, cuirassed, standing left, holding spear in right hand and crowning trophy between two captives

object: 1
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - SARMAT: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure

object: 1
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - SARMAT: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure

object: 1
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure

objects: 2
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure

object: 1
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure
Χρονολόγηση
295 - 297
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - SARMAT: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 463

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος