Valör: Semissis
Visa poster 21 till 40 från 139 resultater

object: 1
Datum
AD 337 - AD 340
Valör
Semissis
Myntverk
Thessalonica
Åtsida
CONSTANTI-NVS P F AVG: Bust of Constantine II, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Datum
AD 340 - AD 350
Valör
Semissis
Myntverk
Thessalonica
Åtsida
CONSTANTI-VS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIAE DD NN AVGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/XX/MVLT/XXX on right knee; a small winged genius supports it from the other side

object: 1
Datum
AD 340 - AD 350
Valör
Semissis
Myntverk
Thessalonica
Åtsida
CONSTANS - P F AVG: Bust of Constans, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIAE DD NN AVGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/X/MVLT/XX on right knee; a small winged genius supports it from the other side
Datum
AD 340 - AD 350
Valör
Semissis
Myntverk
Thessalonica
Åtsida
CONSTANS - AVGVSTVS: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIAE DD NN AVGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/X/MVLT/XX on right knee; a small winged genius supports it from the other side

object: 1
Datum
AD 350 - AD 355
Valör
Semissis
Myntverk
Thessalonica
Åtsida
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIAE DD NN AVGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX on left knee; a small winged genius supports it from the other side
Datum
AD 350 - AD 355
Valör
Semissis
Myntverk
Thessalonica
Åtsida
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIAE DD NN AVGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/V/MVLT/X on left knee; a small winged genius supports it from the other side
Datum
AD 355 - AD 361
Valör
Semissis
Myntverk
Thessalonica
Åtsida
D N CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIAE D N AVG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/XXX/MVLT/XXXX on left knee; a small winged genius supports it from the other side
Datum
AD 355 - AD 361
Valör
Semissis
Myntverk
Nikomedia
Åtsida
CONSTAN-TIVS AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, supporting a shield inscribed VOT/XXXX on left knee; a small winged genius supports it from the other side

objects: 2
Datum
AD 347 - AD 355
Valör
Semissis
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
CONSTAN-TIVS AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/XXX on her left knee; a small genius supports the shield with both hands
Datum
AD 347 - AD 355
Valör
Semissis
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
CONSTAN-TIVS AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/XXXX on her left knee; a small genius supports the shield with both hands
Datum
AD 347 - AD 355
Valör
Semissis
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
D N CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/IS/V on her left knee; a small genius supports the shield with both hands
Datum
AD 347 - AD 355
Valör
Semissis
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
CONSTANTI-VS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/IS/V on her left knee; a small genius supports the shield with both hands
Datum
AD 347 - AD 355
Valör
Semissis
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
CONSTAN-TIVS CAE: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Frånsida
GLORIA REI PVBLICAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a wreath with star within on her left knee; a small genius supports the shield with both hands
Datum
AD 355 - AD 361
Valör
Semissis
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
CONSTAN-TIVS AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, supporting a shield inscribed VOT/XXXX on her left knee; a small genius supports the shield
Datum
AD 355 - AD 361
Valör
Semissis
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
CONSTAN-TIVS AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, supporting a shield inscribed VOT/XXXX on her left knee; a small genius supports the shield
Datum
AD 355 - AD 361
Valör
Semissis
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IVLIAN-VS CAES: Bust of Julian, bareheaded, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, supporting a shield bearing a star on her left knee; a small genius supports the shield
Datum
AD 355 - AD 361
Valör
Semissis
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
CONSTAN-TIVS AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, supporting a shield inscribed VOT/XXXX on her left knee; a small genius supports the shield
Datum
AD 355 - AD 361
Valör
Semissis
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IVLIAN-VS CAES: Bust of Julian, bareheaded, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, supporting a shield bearing a star on her left knee; a small genius supports the shield
Datum
AD 355 - AD 361
Valör
Semissis
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
CONSTAN-TIVS AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, supporting a shield inscribed VOT/XXXX on her left knee; a small genius supports the shield
Datum
AD 355 - AD 361
Valör
Semissis
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IVLIAN-VS CAES: Bust of Julian, bareheaded, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, supporting a shield bearing a star on her left knee; a small genius supports the shield
Visa poster 21 till 40 från 139 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod