Valör: Medallion
Visa poster 361 till 365 från 365 resultater
Datum
378 - 383
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
378 - 383
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
378 - 383
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VIRTVS-AVGVSTORVM: Emperor, head left, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield

objects: 4
Datum
378 - 383
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VRBS-ROMA: Roma seated left on throne with shield on side, holding Victory on globe and reversed spear
Datum
378 - 383
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VRBS-ROMA: Roma seated left on throne with shield on side, holding Victory on globe and reversed spear
Visa poster 361 till 365 från 365 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod