Номинал: Half siliqua
Показване на записи от ХХ до 81, от общо 81 резултата
Дата
423 - 425
Номинал
Half siliqua
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Показване на записи от ХХ до 81, от общо 81 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране