Номинал: Half siliqua
Показване на записи от ХХ до 40, от общо 81 резултата

object: 1
Дата
395 - 402
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Дата
395 - 402
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Дата
395 - 402
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Дата
395 - 403
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Рим
Аверс
D N HONOR-IVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
SALVS REI - PVBLICAE: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Дата
404 - 408
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Рим
Аверс
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Дата
404 - 408
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Рим
Аверс
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Дата
404 - 408
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Рим
Аверс
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Дата
402 - 406
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Равена
Аверс
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Дата
408 - 423
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Равена
Аверс
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Дата
408 - 423
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Равена
Аверс
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Дата
414 - 415
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Рим
Аверс
PRISCVS ATTA-LVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORIA - ROMANORVM: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand; star in left field
Дата
408 - 411
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N CONSTAN-TINVS P F AVG: Bust of Constantine III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross flanked by Alpha and Omega
Дата
411 - 413
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross flanked by Alpha and Omega
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 2
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N GALLA PLA-CIDIA P F AVG: Bust of Galla Placidia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings
Реверс
Cross within a wreath
Дата
423 - 425
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Равена
Аверс
D N IOHAN-NES P F AVG: Bust of Johannes, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Дата
430 - 455
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Равена
Аверс
D N PLA VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; usually a trace of second wing in left field

objects: 2
Дата
430 - 455
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Равена
Аверс
D N PLA VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; usually a trace of second wing in left field
Дата
430 - 455
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Рим
Аверс
D N PLA VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; usually a trace of second wing in left field
Дата
430 - 455
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Рим
Аверс
D N PLA VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; usually a trace of second wing in left field
Показване на записи от ХХ до 40, от общо 81 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране