Номинал: Half siliqua
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 81 резултата

objects: 2
Дата
347 - 348
Номинал
Half siliqua
Монетарница
тревери
Аверс
CONSTANTI-VS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VIRTVS - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Дата
347 - 348
Номинал
Half siliqua
Монетарница
тревери
Аверс
D N CONSTA-NS P F AVG: Bust of Constans, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VIRTVS - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Дата
388 - 393
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Дата
388 - 393
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Дата
393 - 394
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Дата
393 - 394
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Дата
394 - 395
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Дата
394 - 395
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Дата
394 - 395
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Дата
394 - 395
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Дата
378 - 383
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Рим
Аверс
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Дата
378 - 383
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Рим
Аверс
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Дата
378 - 383
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Рим
Аверс
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Дата
394 - 395
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Рим
Аверс
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SPES RO-MANORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Дата
367 - 375
Номинал
Half siliqua
Монетарница
тревери
Аверс
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTORIA AV-GVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Дата
457 - 474
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N LEO PE-RPET AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
SAL/REI/P(rev.U)I within wreath

objects: 2
Дата
395 - 402
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Дата
395 - 402
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Дата
395 - 402
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Дата
395 - 402
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Mediolanum
Аверс
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 81 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране