Valör: Aureus
Visa poster 4201 till 4214 från 4214 resultater
Datum
AD 364 - AD 367
Valör
Aureus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, left
Frånsida
GLORIA R-OMANORVM: Emperor, nimbate, with right hand scattering money, and in left holding Victory on globe, who crowns him; E. in four-horse chariot.

object: 1
Datum
AD 364 - AD 366
Valör
Aureus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding spear in right hand and resting left on shield
Datum
AD 364 - AD 366
Valör
Aureus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
REPARATI-O FEL TEMP: Emperor, head right, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield

objects: 2
Datum
AD 364 - AD 367
Valör
Aureus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
RESTITVTOR-REIPVBLICA_E: Emperor, head right, standing facing, holding labarum or standard and Victory on globe

objects: 2
Datum
AD 364 - AD 367
Valör
Aureus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
RESTITVTOR-REIPVBLICA_E: Emperor, head right, standing facing, holding labarum or standard and Victory on globe
Datum
AD 364 - AD 367
Valör
Aureus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
RESTITVTOR-REIPVBLICA_E: Emperor, head right, standing facing, holding labarum or standard and Victory on globe

object: 1
Datum
AD 364 - AD 367
Valör
Aureus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N VALENS-P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
RESTITVTOR-REIPVBLICA_E: Emperor, head right, standing facing, holding labarum or standard and Victory on globe

object: 1
Datum
AD 364 - AD 366
Valör
Aureus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N PROCO-PIVS P F AVG: Bust of Procopius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
SECVRITAS-REIPVB: Emperor, head right, standing left, holding spear in right hand and resting left on shield
Datum
AD 364 - AD 367
Valör
Aureus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VIRTVS RO-MANORVM: Two emperors, heads turned towards each other, standing facing, each holding spear and together holding Victory on globe, who crowns them

object: 1
Datum
AD 364 - AD 367
Valör
Aureus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N VALENS-P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VIRTVS RO-MANORVM: Two emperors, heads turned towards each other, standing facing, each holding spear and together holding Victory on globe, who crowns them
Datum
AD 367 - AD 375
Valör
Aureus
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA-DN AVG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
AD 364 - AD 367
Valör
Aureus
Myntverk
Thessalonica
Åtsida
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped in imperial mantle, left, holding mappa and short sceptre
Frånsida
SALVS REIP: Emperor, head right, standing facing, holding labarum and Victory on globe, and spurning captive left, head right

object: 1
Datum
AD 388 - AD 392
Valör
Aureus
Myntverk
Treverer
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
GLORIA ROMA-NORVM: Emperor, head left, scattering coins with right hand and holding sceptre in left, in quadriga.
Datum
AD 392 - AD 394
Valör
Aureus
Myntverk
Treverer
Åtsida
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed and draped in imperial mantle, left, holding mappa and short sceptre
Frånsida
GLORIA RO-MANORVM: Emperor, head left, scattering coins with right hand and holding sceptre in left, in quadriga.
Visa poster 4201 till 4214 från 4214 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod


cointypedenomination_facet:"Aureus"imperium,mb_physicalpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6IjViNDRlMzgxMjkyMDg0MGIxYTNlMzlkMjk1ZTI5Yzg5In0.1FU6cKAs4-vPMroB_l_0lA