Valör: Aureus
Visa poster 1 till 20 från 4099 resultater

object: 1
Datum
19 BCE - 18 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Zaragoza
Åtsida
Head of Augustus, bare, left
Frånsida
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines between laurel branches
Datum
19 BCE - 18 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Zaragoza
Åtsida
Head of Augustus, bare, left
Frånsida
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines between laurel branches
Datum
19 BCE - 18 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Zaragoza
Åtsida
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Frånsida
IOV TON: Hexastyle Temple

object: 1
Datum
19 BCE - 18 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Zaragoza
Åtsida
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Frånsida
MARTIS VLTORIS: Domed Temple with four columns. Inside, Mars, helmeted, standing left, right holding aquila, left standard over left shoulder

object: 1
Datum
19 BCE - 18 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Zaragoza
Åtsida
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Frånsida
OB CIVIS SERVATOS: Legend in three lines in oak-wreath

object: 1
Datum
19 BCE - 18 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Zaragoza
Åtsida
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Frånsida
OB CIVIS SERVATOS: Legend in three lines in oak-wreath
Datum
19 BCE - 18 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Zaragoza
Åtsida
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Frånsida
OB CIVIS SERVATOS: Shield, inscribed with S P Q R C LV in two lines, in oak-wreath
Datum
19 BCE - 18 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Zaragoza
Åtsida
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, left
Frånsida
OB CIVIS SERVATOS: Shield, inscribed with S P Q R C LV in two lines, in oak-wreath

object: 1
Datum
19 BCE - 18 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Zaragoza
Åtsida
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Frånsida
S P Q R: Victory flying right with wreath above shield inscribed CL V, column in background
Datum
19 BCE - 18 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Zaragoza
Åtsida
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Frånsida
S P Q R: Victory flying right with shield to hang on column inscribed, CL V

object: 1
Datum
20 BCE - 19 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Colonia Patricia
Åtsida
Head of Augustus, laureate, right
Frånsida
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches
Datum
20 BCE - 19 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Colonia Patricia
Åtsida
Head of Augustus, laureate, left
Frånsida
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches

objects: 6
Datum
20 BCE - 19 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Colonia Patricia
Åtsida
Head of Augustus, laureate, right
Frånsida
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches flanking S P Q R around shield inscribed CL V
Datum
20 BCE - 19 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Colonia Patricia
Åtsida
Head of Augustus, laureate, left
Frånsida
CAESAR AVGVSTVS: Legend in two lines above and below laurel branches flanking S P Q R around shield inscribed CL V

objects: 4
Datum
20 BCE - 19 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Colonia Patricia
Åtsida
Head of Augustus, laureate, right
Frånsida
FORT RED CAES AVG S P Q R: Legend in three lines inscribed on rectangular altar

objects: 2
Datum
20 BCE - 19 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Colonia Patricia
Åtsida
Head of Augustus, laureate, left
Frånsida
FORT RED CAES AVG S P Q R: Legend in three lines inscribed on rectangular altar

objects: 2
Datum
20 BCE - 19 BCE
Valör
Aureus
Myntverk
Colonia Patricia
Åtsida
Head of Augustus, laureate, left
Frånsida
FORTVN REDV CAESARI AVG S P Q R: Legend in three lines inscribed on rectangular altar

object: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Colonia Patricia
Åtsida
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Frånsida
IOVIS TONANTIS: Jupiter, standing left, in hexastyle temple, holding thunderbolt in right hand and leaning left on sceptre

objects: 2
Valör
Aureus
Myntverk
Colonia Patricia
Åtsida
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Frånsida
SIGNIS RECEPTIS: Mars, helmeted and cloaked, standing left, head right, holding aquila and standard

object: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Colonia Patricia
Åtsida
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Frånsida
S P Q R: Victory flying right, with wreath above shield inscribed CLV, column in background
Visa poster 1 till 20 från 4099 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod