Νομισματική αξία: AE4
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 501 έως 502 από συνολικά 502
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Unclear Domino Nostro legend: Bust of unknown emperor, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
(rev.☧) within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 439
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
K+ within a wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 501 έως 502 από συνολικά 502

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος