Νομισματική αξία: AE3
Fulltext: D N VALENTINI-ANVS P F AVG
Fulltext: SECVRITAS-REIPVBLICAE
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24

objects: 17
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 2
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 20
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 39
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 27
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 61
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE (or . . . A_E): Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 11
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 10
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 10
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 8
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 20
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 3
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 40
Χρονολόγηση
364 - 367
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 99
Χρονολόγηση
367 - 375
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος