Valör: AE2
Visa poster 4201 till 4207 från 4207 resultater
Datum
457 - 474
Valör
AE2
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N LEO P-RPET AG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
SALVS R - PVRLCA: Leo I, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and globe in left hand; treading down prostrate captive
Datum
457 - 474
Valör
AE2
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
D N LEONI-S PFR AVG: Bust of Leo I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
SALVS R - PVRLCA: Leo I, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and globe in left hand; treading down prostrate captive
Datum
476 - 491
Valör
AE2
Myntverk
Konstantinopel
Åtsida
Unclear Zeno legend: Bust of Zeno, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
CONCO-RDIA [ ]: Zeno, draped, cuirassed, standing right, holding long cross in right hand, treading down prostrate captive with left foot
Datum
408 - 423
Valör
AE2
Myntverk
Aquileia
Åtsida
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
REPARATIO - REI PVBL: Honorius, draped, cuirassed, standing left, holding Victory on globe in right hand and standard in left hand
Datum
410 - 411
Valör
AE2
Myntverk
Barcelona
Åtsida
D N MAXIM-VS P F AVG: Bust of Maximus, bearded, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTOR-IA AVGGG: Maximus, draped, cuirassed, standing left, raising kneeling turreted figure with right hand and holding Victory on globe in left hand
Datum
410 - 411
Valör
AE2
Myntverk
Barcelona
Åtsida
D N MAXIM-VS P F AVG: Bust of Maximus, bearded, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Frånsida
VICTORI-A AVGGG: Maximus, draped, cuirassed, standing left, raising kneeling turreted figure with right hand and holding Victory on globe in left hand
Datum
476 - 491
Valör
AE2
Myntverk
Romerska
Åtsida
INP ZENO FELICISSIMO SEN AVG: Bust of Zeno, laureate, right
Frånsida
IMVICT-A - ROMA: Victory, winged, draped, advancing right, holding wreath in right hand and trophy over left shoulder; prow beneath feet
Visa poster 4201 till 4207 från 4207 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod