Valör: AE1
Visa poster 2041 till 2053 från 2053 resultater
Datum
AD 367 - AD 375
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VRBS-ROMA: Roma seated left on throne, holding Victory on globe and reversed spear
Datum
AD 367 - AD 375
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VRBS-ROMA: Roma seated left on throne, holding Victory on globe and reversed spear

object: 1
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, helmeted and cuirassed, right, holding sceptre and shield surmounted by ☧
Frånsida
GLORIA RO-MANORVM: Roma seated left, on oval shield, holding Victory on globe and ?spear; shield at side of throne
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
MONETA AVGG: Three Monetae, head left, standing facing, each holding balance and cornucopiae
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
MONETA AVGG: Three Monetae, head left, standing facing, each holding balance and cornucopiae
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VIRTVS-AVGVSTORVM: Emperor, head left, standing facing, holding standard in right hand and resting left on shield

objects: 4
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VRBS-ROMA: Roma seated left on throne with shield on side, holding Victory on globe and reversed spear
Datum
AD 378 - AD 383
Valör
Medallion, AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
VRBS-ROMA: Roma seated left on throne with shield on side, holding Victory on globe and reversed spear

objects: 2
Datum
AD 364
Valör
AE1
Myntverk
Sirmium
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
RESTITVTOR REIPVBLICAE: Emperor, head right, standing facing, holding standard and Victory on globe
Datum
AD 364 - AD 367
Valör
AE1
Myntverk
Thessalonica
Åtsida
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Frånsida
RESTITVTOR-REIPVBLICAE: Emperor, head right, standing facing, holding labarum and Victory on globe
Datum
AD 476 - AD 491
Valör
AE1
Myntverk
Romerska
Åtsida
INP ZENO FELICISSIMO SEN AVG: Bust of Zeno, laureate, right
Frånsida
GLORIA RO-MANORO: Victory, winged, draped, advancing right, holding wreath in right hand and trophy over left shoulder; prow beneath feet
Visa poster 2041 till 2053 från 2053 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod


cointypedenomination_facet:"AE1"imperium,mb_physical,osmpk.eyJ1IjoiZXdnMTE4IiwiYSI6IjViNDRlMzgxMjkyMDg0MGIxYTNlMzlkMjk1ZTI5Yzg5In0.1FU6cKAs4-vPMroB_l_0lA