Gudomlighet: Uberitas
Visa poster 1 till 20 från 31 resultater

objects: 22
Datum
249 - 251
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Datum
249 - 251
Valör
Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
HER ETRVSCILLA AVG: Bust of Herennia Etruscilla, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Datum
249 - 251
Valör
Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
HER ETRVSCILLA AVG: Bust of Herennia Etruscilla, diademed, draped, on crescent, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Datum
250 - 251
Valör
Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
HEREN TRV MES Q V DECIVS CAESAR: Bust of Herennius Etruscus, radiate, draped, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Valör
Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
C OVL OSTIL MES COVINTVS CAESAR | C OVAL OSTIL MES COVINTVS CAESAR | C VAL HOST MES QVINTVS CAESAR: Bust of Hostilian, radiate, draped, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Valör
Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
C OVAL OSTIL MES COVINTVS AVG: Bust of Hostilian, radiate, draped, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 8
Datum
251 - 253
Valör
Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP C C VIB TREB GALLVS P F AVG: Bust of Trebonianus Gallus, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in extended right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Datum
260 - 268
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP GALLIENVS AVG
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding grapes or purse in right hand and cornucopiae in left hand
Datum
260 - 268
Valör
Quinarius aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, laureate, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding bunch of grapes in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP GALLIENVS AVG COS V: Head of Gallienus, laureate, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding bunch of grapes in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 34
Datum
260 - 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Frånsida
VBERTAS AVG | VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 29
Datum
260 - 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Sisak
Åtsida
GALLIENVS AVG
Frånsida
Uberitas, draped, standing left, holding bunch of grapes in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Datum
260 - 268
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, right, on crescent
Frånsida
VBERITAS AVG or VBERTAS AVG: Uberitas, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Datum
260 - 268
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Datum
268 - 270
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Frånsida
VBERTAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse or bunch of grapes in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 22
Datum
268 - 270
Valör
Antoninianus
Myntverk
Sisak
Åtsida
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse or grapes in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Valör
Antoninianus
Myntverk
Sisak
Åtsida
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Valör
Antoninianus
Myntverk
Sisak
Åtsida
IMP CAES M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Datum
270 - 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Sisak
Åtsida
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse (or bunch of grapes) in right hand and cornucopiae in left hand
Datum
270 - 275
Valör
Antoninianus
Myntverk
Sisak
Åtsida
IMP CAES L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Frånsida
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse (or bunch of grapes) in right hand and cornucopiae in left hand
Visa poster 1 till 20 från 31 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod