Θεότητα: Tres Monetae
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 79

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 186 - A.D. 187
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANT P FELIX AVG BRIT: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
MON AVG P M TR P XII IMP VIII COS V P P S C: The three Monetae, all draped, standing left, holding scales in their right hands and cornucopia in left hands

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 194
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP III: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
MONET AVG COS II P P S C: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 194
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP III: Bust of Septimius Severus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MONET AVG COS II P P S C: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 194
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP IIII: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
MONET AVG COS II P P S C: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 194
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP IIII: Bust of Septimius Severus, laureate, with drapery (or aegis) on left shoulder, right
Οπισθότυπος
MONET AVG COS II P P S C: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 194
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEV PERT AVG IMP IIII: Bust of Septimius Severus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MONET AVG COS II P P S C: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 210 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPT SEVERVS PIVS AVG BRIT: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
AEQVITATI PVBLICAE S C: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 196 - A.D. 211
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITATI PVBLICAE S C: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Χρονολόγηση
A.D. 210
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M AVR ANTONINVS PIVS AVG P M TR P XIII: Bust of Caracalla, laureate, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
AEQVITATI PVBLICAE: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Χρονολόγηση
A.D. 211 - A.D. 217
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PIA FELIX AVG: Bust of Julia Domna, hair elaborately waved in ridges and turned up low at the back, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS PVBLICA: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 210 - A.D. 213
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVREL ANTONINVS PIVS AVG BRIT: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
AEQVITATI PVBLICAE S C: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 203 - A.D. 208
Νομισματική αξία
7 Denarius
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPTIMIVS GETA CAES: Bust of Geta, bare-headed, draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
AEQVITATI PVBLICAE: The three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 210 - A.D. 212
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPTIMIVS GETA PIVS AVG BRIT: Bust of Geta, leaureate, bearded, with drapery on left shoulder, right
Οπισθότυπος
AEQVITATI PVBLICAE S C: The Three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVGVSTA: Bust of Julia Paula, diademed, hair waved and fastened in plait, draped, left
Οπισθότυπος
AEQVITAS PVBLICA: The Three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVGVSTI: The Three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS PVBLICA: The Three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVGVSTA: Bust of Julia Paula, diademed, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS PVBLICA: The Three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Οπισθότυπος
AEQVITATI PVBLICAE: The Three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Χρονολόγηση
A.D. 220 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AQVILIA SEVERA AVG: Bust of Aquilia Severa, diademed, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITATI PVBLICAE: The Three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Χρονολόγηση
A.D. 218 - A.D. 222
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA MAESA AVGVSTA: Bust of Julia Maesa, diademed, hair waved and turned up low at the back, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS PVBLICA: The Three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 79

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος